CATALÀ | CASTELLANO  
Jaume Julià - arquitecte, enginyer de camins
 PRESENTACIÓ|ARQUITECTURA I INTERIORISME|ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT|ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ|CONTACTE 
espai
 

Reforma interior habitatge Vilassar de Mar

REHABILITACIÓ EDIFICI     C/D'HOSTAFRANCS, BARCELONA

Com a resultat d'una inspecció tècnica de l'edifici realitzada en el immoble, es produeix l'encàrrec de la rehabilitació de l'edifici per tal de subsana les deficiències detectades. La intervenció es diferencia en dos àmbits:

La intervenció exterior consisteix a reparar els revestiments i voladius dels balcons, a més de revestir les mitgeres, ja que inicialment són de totxo massís sense revestir.

La segona intervenció consisteix en la consolidació d'alguns dels forjats interiors, ja que degut a la seva flexibilitat han produït lesion en els terres i divisòries interiors dels habitatges. 
Imatges projecte

1   1   1   1   1
       
1 1 1 2 2
         

Memòria projecte rehabilitació envolvent                
         
Memòria projecte rehabilitació forjats         
 
660 459 854 | jaume@jaumejulia.com | c/Sant Sebastià 25, Vilassar de Mar (BCN)