CATALÀ | CASTELLANO  
Jaume Julià - arquitecte, enginyer de camins
 PRESENTACIÓ|ARQUITECTURA I INTERIORISME|ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT|ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ|CONTACTE 
espai
 

Reforma interior habitatge Vilassar de Mar

Tesina “Construcció tradicional a Castilblanco (Badajoz)”

Aquest treball té com a objectiu principal l’anàlisi de l’arquitectura vernàcula tradicional del sud d’Espanya, concretant, s’analitzen exemples de construcció en la localitat de Castilblanco a la província de Badajoz.
Per aquest objectiu es realitza primer un anàlisi de les condicions climàtiques de la zona, segon un anàlisi de les característiques constructives i tercer es comparen per veure si aquestes característiques són les que millor s’adeqüen a les característiques climàtiques.
Una de les primeres conclusions que extraurem serà que la principal estratègia passiva incorporada en aquests habitatges, és la construcció de murs de gran inèrcia tèrmica amb “adobes”.  Per reafirmar aquesta conclusió compararem el comportament d’aquest sistema constructiu amb un estàndard de construcció actual, observant que encara que aquest tipus de murs, amb la incorporació d’una capa d’aïllament al seu interior, pot ser fins i tot més aïllant al flux de calor, la disminució de la inèrcia tèrmica fa que els diferencials de temperatura a l’interior de l’habitatge produïts pel flux de calor siguin molt majors. 
Imatges projecte

1   2   2   2   2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 2 2
         
Document complet 

pdf                
         
5 5 5 5 5
         
 
660 459 854 | jaume@jaumejulia.com | c/Sant Sebastià 25, Vilassar de Mar (BCN)