CATALÀ | CASTELLANO  
Jaume Julià - arquitecte, enginyer de camins
 PRESENTACIÓ|ARQUITECTURA I INTERIORISME|ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT|ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ|CONTACTE 
espai
 

Reforma interior habitatge Vilassar de Mar

Projecte Solar Decathlon

El present treball proposa desenvolupar un projecte per un habitatge unifamiliar a Barcelona amb un consum d’energia zero, agafant como a programa de necessitats bàsiques els requeriments establerts en el concurs internacional Solar Decathlon Europa 2012.
Es plantegen des de l’inici objectius i desafiaments molt clars: autosuficiència, reducció d’impactes ambientals provocats per la construcció i generació d’un hàbitat sostenible.
En aquest context el projecte concentra els esforços per donar resposta a les exigències climàtiques de la zona i garantir un confort total durant tot l’any mitjançant l’aplicació d’estratègies passives que són portades al màxim de les seves potencialitats i que són alhora complementades amb estratègies actives que asseguren el correcte funcionament de l’habitatge sota qualsevol circumstància.
Els aspectes més rellevants del present treball són l’estudi de les noves tecnologies constructives i l’aplicació de materials innovadors como són els materials de canvi de fase.
Com a resultat de les decisions de projecte i de les estratègies ja explicades es va assolir una completa autosuficiència energètica de l’habitatge amb balanç energètic nul i nivell de confort interns que varen ser comprovats mitjançant càlculs per suportar situacions climàtiques extremes. A més l’elecció dels materials, del sistema constructiu, la facilitat de muntatge i transport, han contribuït de manera substancial a reduir els impactes ambientals generats per la construcció. 
Imatges projecte

1   2   2   2   2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 5 5
         
Document complet pdf
   
Lamina 1 pdf
   
Lamina 2 pdf
   
Lamina 3 pdf
   
Lamina 4 pdf
5                
         
5 5 5 5 5
         
 
660 459 854 | jaume@jaumejulia.com | c/Sant Sebastià 25, Vilassar de Mar (BCN)