CATALÀ | CASTELLANO  
Jaume Julià - arquitecte, enginyer de camins
 PRESENTACIÓ|ARQUITECTURA I INTERIORISME|ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT|ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ|CONTACTE 
espai
 

Reforma interior habitatge Vilassar de Mar

Pla de desplaçaments urbans de la zona universitària de Barcelona

Aquest pla te com a objectiu posar de manifest les mancances de l’espai urbà actual, dissenyat amb un paradigma obsolet per la ciutat, que és el que correspon al vehicle privat i no preparat pel nou paradigma com és el de la mobilitat sostenible. La redacció per part de la Generalitat de Catalunya de la Llei de la mobilitat dóna un impuls en aquest sentit, i esdevé una oportunitat per incorporar els mitjans de transports més sostenibles a l’àmbit urbà.
L’objecte d’estudi i de transformació és la Zona Universitària de Barcelona, un dels focus universitaris més importants de tota Catalunya, en aquest s’analitzen les diferents xarxes de transport, la xarxa de transport públic i col·lectiu, la xarxa de vianants, la xarxa de bicicletes i finalment la xarxa viària. L’anàlisi incorpora les noves infraestructures de transport públic en procés de construcció com són la línia 9 i la nova estació d’autobusos interurbans. A més hem quantificat el nombre d’usuaris per universitats, fent un recompte d’estudiants matriculats, de personal docent investigador (PDI) i de personal administratiu i de serveis (PAS), amb una població final estimada que supera els 50.000 usuaris. Amb totes aquestes dades es realitza una fotografia de les mancances i punts forts del sistema pel que fa als mitjans de transport més sostenibles. 
Imatges projecte

1   2   2   2   2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 2 2
         
Document complet pdf

5                
         
5 5 5 5 5
         
 
660 459 854 | jaume@jaumejulia.com | c/Sant Sebastià 25, Vilassar de Mar (BCN)