CATALÀ | CASTELLANO  
Jaume Julià - arquitecte, enginyer de camins
 PRESENTACIÓ|ARQUITECTURA I INTERIORISME|ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT|ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ|CONTACTE 
espai
 

Reforma interior habitatge Vilassar de Mar

Projecte d’urbanització dels accessos al Campus Nord de la UPC a Barcelona

El present projecte planteja una actuació sobre l’accessibilitat al campus Nord de la UPC a Barcelona. Aquest treball té per objectiu posar de manifest les mancances de l’espai urbà actual, dissenyat amb un paradigma obsolet per la ciutat, com és el que correspon al vehicle privat i no preparat pel nou paradigma com és el de la mobilitat sostenible. Una de les primeres conclusions a les que s’arriba és el desordre i inseguretat que es genera en els principals recorreguts de vianants, a causa de la barreja de fluxos de transport diferents com són el de vianants, les bicicletes i les motos, la segona conclusió era la manca d’infraestructura de la xarxa de bicicleta, manca de carrils bici, estacionaments sobre ocupats, i per últim entre altres conclusions, podem destacar la omnipresència del vehicle privat a l’espai públic.

SECTOR A: Reorganització urbanística del carrer Alfambra i accés oest al campus, incorporant carril per bicicleta, pacificació del trànsit, augment d’espai dedicat al vianant, simplificar les trajectòries dels vianants i de les  bicicletes, incorporació d’aparcament per bicicletes i reorganització de l’aparcament de motos a la zona d’accés.

SECTOR B: Urbanització av./ Tinent Coronel Valenzuela i av./ de l’Exèrcit, incorporant els accessos de la nova estació de la Línia 9 de metro, incorporació carril bicicleta, pacificació del trànsit, augment d’espai dedicat al vianant, simplificar les trajectòries dels vianants i de les  bicicletes, incorporació d’aparcament per bicicletes i reorganització de l’aparcament de motos.

SECTOR C: Implantació carril de bicicleta als jardins del rectorat, iniciant el seu recorregut al carrer Jordi Girona fins a arribar a la cruïlla entre av./ Tinent Coronel Valenzuela i av./ de l’Exèrcit.

SECTOR D: Construcció de bypass de vianants des de l’av. de l’exèrcit fins al nivell 2 del campus.

SECTOR E: Construcció de passarel·la de vianants del carrer Jordi Girona a l’esplanada d’accés al campus per evitar la barrera arquitectònica que provoquen les escales. 
Imatges projecte

1   2   2   2   2
         
2 2 2 2 5
         

pdf                
         
5 5 5 5 5
         
 
660 459 854 | jaume@jaumejulia.com | c/Sant Sebastià 25, Vilassar de Mar (BCN)