CATALÀ | CASTELLANO  
Jaume Julià - arquitecte, enginyer de camins
 PRESENTACIÓ|ARQUITECTURA I INTERIORISME|ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT|ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ|CONTACTE 
espai
 

Reforma interior habitatge Vilassar de Mar

Construcció campus ESADE
a Sant Cugat

Com a cap de producció de l’empresa COPCISA, vam portar a terme la construcció del nou campus d’ESADE a Sant Cugat. A nivell constructiu va ser un projecte molt interessant, ja que el mateix projecte inclou estructura de formigó convencional, estructura de formigó posttesada  i estructura metàl·lica, a més del requeriment de formigó vist a la majoria de paraments que va repercutir absolutament en el procés d’execució de l’obra.
El 80% de la superfície del projecte queda per sota de rasant per tant a l’últim forjat es va executar una gran coberta enjardinada. Els interiors es van resoldre d’una manera molt austera, amb paraments de formigó vist, paviment de terratzo i divisòries interiors de cartró guix amb una especial cura en els aïllaments acústics. Una altre de les partides d’execució característica d’aquest projecte va ser la formació de les grades en aules i auditoris.

 
Imatges construcció

1   2   2   2   2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 2 2
         
2 2 2 2 2
         
Projecte acabat

1   1   1   1   1
         
1 1 5 5 5
         
 
660 459 854 | jaume@jaumejulia.com | c/Sant Sebastià 25, Vilassar de Mar (BCN)